Recent posts
To top
19 Apr

Փարիզի նորաձևության շաբաթը՝ 30 լուսանկարով

940x1415_1_045c58cbe1ce044eef323dfff16ee6c0@980x1476_0xc0a839a4_7892218041489064590

Փարիզյան նորաձևության շաբաթը մի տանիքի տակ էր հավաքել լավագույններին: Chanel, Louis Vuitton, Dior, Rick Owens, Comme Des Garçons, Junya Watanabe, Céline և աշխարհահռչակ այլ ապրանքանիշներ ներկայացրել են իրենց հավաքածուները: Նորաձևության ութօրյա ցուցադրություններից հետո  El.am-ն առանձնացրել  է 30 լավագույնները:
fashion paris fashion week 940x1410_1_1313a2af208996bdac2ae0b37446aa6e@980x1470_0xc0a839a4_11610068351489064588 940x1410_1_202732e104f4d1fdbabf5b5d800d573d@980x1470_0xc0a839a4_3687699711489064590 940x1410_1_a9b464698e028fb39402cf5811bd56c9@980x1470_0xc0a839a4_2554436651489064587 940x1411_1_2adf5b961195917df34a6cdf68a810d1@980x1472_0xc0a839a4_454997171489064588 940x1411_1_2c682475e3bda01e47ea19b444c9faa9@980x1472_0xc0a839a4_7884667971489064589 940x1411_1_6e7411502607fd89bb6070c50add1569@980x1472_0xc0a839a4_3243049311489064590 940x1411_1_20bc362d1c683abc6fe94ec7357f9e3e@980x1472_0xc0a839a4_8460253611489064590 940x1411_1_61afb133829021fbd547c3de15c2f78b@980x1472_0xc0a839a4_12134098871489064589 940x1411_1_a6328928b636107e6f6a79c033e2e0d9@980x1472_0xc0a839a4_14578729801489064590 940x1415_1_1a50ba1bf7dd44ec030854cc3a44232d@980x1476_0xc0a839a4_4262796011489064589 940x1415_1_1e757510646b869be5cd0d41f8fd4661@980x1476_0xc0a839a4_6020428571489064588 940x1415_1_03e1a1a373b3855a7b7e213ca09a5a77@980x1476_0xc0a839a4_3781159651489064589 940x1415_1_8fad10253317c2e10f3a0ae9b80a38d0@980x1476_0xc0a839a4_11640587181489064588 940x1415_1_10c81cf193b5f8d82db18181fc2b79c8@980x1476_0xc0a839a4_8816293041489064589 940x1415_1_045c58cbe1ce044eef323dfff16ee6c0@980x1476_0xc0a839a4_7892218041489064590 (1) 940x1415_1_83d6e2c6be6c83822ca86f5f9b59e693@980x1476_0xc0a839a4_12594949491489064590 940x1415_1_98cc8cc8722b653bcfbf24c8a1662838@980x1476_0xc0a839a4_5348784721489064589 940x1415_1_294c447e5ceecb80887b21057eb3a63f@980x1476_0xc0a839a4_9353625071489064590 940x1415_1_9495ace383fe62f6fbed701ba3d85090@980x1476_0xc0a839a4_9483163251489064588 940x1415_1_09981d5f681324a893a0adec8cb4bf51@980x1476_0xc0a839a4_3737586111489064589 940x1415_1_ad3f9bfd94cd8404a87c430b81a1f245@980x1476_0xc0a839a4_5096346751489064588 940x1415_1_ad86a9e5e46929945092267076450cb3@980x1476_0xc0a839a4_17115565591489064589 940x1415_1_b6720a35fdead3450849be89481797af@980x1476_0xc0a839a4_4542407831489064590 940x1415_1_cc8e405c34bb955e8dcf879920af8082@980x1476_0xc0a839a4_10415416501489064589 940x1415_1_d05d6ea1e89d17e3ed2f89353e6755f7@980x1476_0xc0a839a4_13480721251489064589 940x1415_1_f1730f0b382f7073b3e569508f688ef5@980x1476_0xc0a839a4_13116029921489064589 940x1670_1_4b904bb0877a41a0d8d61cf94feec88b@980x1742_0xc0a839a4_394173131489064588 (1) 940x1670_1_7a0faca1928c1baa48e0875dc0ee912c@980x1742_0xc0a839a4_4811821091489064588