Recent posts
To top
20 Oct

«Ջեք Ռիչեր 2. երբեք մի՛ վերադարձիր>> ֆիլմն արդեն մեծ էկրանին է

6e0a266eaff21ef7b3a78c19df7284e7

Ֆիլմի սիրահարներին տեղեկացնում ենք, որ «Ջեք Ռիչեր 2. երբեք մի՛ վերադարձիր» ֆիլմն արդեն մեծ էկրանին է:
Ցուցադրության ժամերը ներկայացված են կինոթատրոնի պաշտոնական կայք էջում՝ www.moscowcinema.com
ֆիլմի տոմսերն հասանելի են նաև առցանց:

JackReacher_Intl1Sht1500x1000

Ջեք Ռիչերը նախկինում եղել է հատուկ մարտական ջոկատային, իսկ Սյուզան Թյորները ` հատուկ ջոկատային գումարտակի հրամանատար:Ջեքը հրապուրված է Սյուզանով : Շուտով Սյուզանին ձերբակալում են կաշառք վերցնելու համար , իսկ մի քանի օր անց Ջեքի մեղադրում են սպանության մեջ: Ոչ ոք չգիտի, այս ամենը պատահականություն է, թե որևէ մեկի կողմից մշակված ծուղակ:

6e0a266eaff21ef7b3a78c19df7284e7 jackreacher1 Patrick-Heusinger-Jack-Reacher-Banner tom-cruise-runs-for-his-life-on-jack-reacher-2-set-07

tom-cruise-runs-for-his-life-on-jack-reacher-2-set-15