Recent posts
To top

September 2018

19 Sep

Էլ չի վաճառվի մորթի. որտե՞ղ և ինչո՞ւ

940x770_0_e3727774459bfea6118ef1de271755f9@1024x839_0xac120002_13553836611537347259
Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը բաց քվեարկությամբ արգելք է դրել մորթեղենի վաճառքի վրա՝ ողջ քաղաքի տարածքում: Կենդանիների պաշտպանի առաջարկն ընդունված է, իսկ Լոս Անջելեսն արդեն միացավ էկոմոդայի հետևորդներին: Մինչ այս, նման որոշում...
Continue reading