Recent posts
To top

June 2018

13 Jun

El Sky Bar Rooftop Grand Opening

Q73A6993
Ամառային ջերմ ու թեժ, խաղաղ ու հաճելի երեկոներն արդեն կարելի է վայելել El Sky Bar-ում: El Sky Bar-ի ROOFTOP-ն արդեն բաց է երևանյան ժամանցի սիրահարների, զբոսաշրջիկների և բոլոր հյուրերի համար: Ի դեպ,...
Continue reading