Recent posts
To top

November 2016

6 Nov

Իսկ ինչպիսինն են Victoria’s Secret-ի հրեշտակների տղամարդիկ

2
Բոլոր աղջիկներն էլ երազում են դառնալ Victoria’s Secret -ի<<հրեշտակ>>, իսկ բոլոր տղամադրիկ երազում են արժանանալ այդ հրեշտակներին: Կարծում եմ շատերը կցանկանան տեսնել այդ դեմքերը, ովքեր ոչ պակաս համակրելի են: Adam Levine...
Continue reading